Біографічні видання

Рух опору в Україні: 1960–1990 : енциклопедичний довідник: 2-ге вид. / передм.  О. Зінкевича, О. Обертаса. – Київ : Смолоскип,  2012. -  896 с. + 64 с. іл. 

 

Енциклопедичний довідник «Рух опору в Україні: 1960–1990» присвячений подіям, які почали розгортатися в Україні на початку 1960-х рр. і завершилися здобуттям незалежності 1991 р. Довідник містить біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, неформальну пресу і правозахисні різномовні видання та  детальну бібліографію творчості учасників руху опору, політв’язнів і репресованих, спогадів і статей, відгуків іноземної преси. Енциклопедичний довідник адресовано дослідникам, викладачам, студентам, широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією боротьби українського народу за Незалежність.