Біографічні видання

Професор Володимир Замлинський : монографія : до 85-річчя від дня народж. / [І. Н. Войцехівська, С. В. Севрюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М. [вид.], 2015. - 253 с. : фот. - (Історики Київського університету: історіографія персоналій).

У третій книзі серії висвітлено життя та наукову діяльність українського історика, джерелознавця, архівіста, педагога, завідувача кафедрою архівознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1982-1993 рр. Володимира Олександровича Замлинського (1930-1993). На основі архівних документів та історіографічних джерел реконструйовано життєвий шлях вченого, укладено повну бібліографію його наукових праць, презентовано писемні та іконографічні документи з родинного архіву вченого, визначено роль і місце науковця в українській історичній науці.