Біографічні видання

Професор В'ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / І. Н. Войцехівська [та ін.] ; наук. ред. І. Н. Войцехівська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. - 208 с. : кольор. іл., фотогр. - (Серія "Історики Київського університету: історіографія персоналій")

У монографії висвітлено життя та діяльність українського історика, джерелознавця, педагога, одного з фундаторів історико-архівознавчої школи в Київському університет В’ячеслава Ілліча Стрельського (1910-1983). На основі введених до науково обігу нових джерел реконструйовано невідомі сторінки життя вченого, укладено повну бібліографію його наукових праць, визначено роль і місце науковця в українській історіографії. Дане видання – перша книга серії «Історики Київського університету: історіографія персоналій»