Біографічні видання

Архів Розстріляного Відродження  : матеріали архівно-слідчих справ укр. письменників 1920 - 1930-х рр. - К. : Смолоскип, 2010 .

Т. 2 :Лесь Курбас  і театр «Березіль»: Архівні документи (1927—1988) / Упор., передм., комент. О. Бертелсен. - К. : Смолоскип 2016. -  504 с.

 

До цього тому увійшли архівні матеріали про видатного українського режисера, актора та теоретика театру Олександра Степановича Курбаса і його театр «Березіль». Документи розкривають нелегкі будні театру в його харківський період, стосунки між акторами, ставлення акторів до майстра, а також ставлення влади до театру і його керівника. У книзі подано матеріали архівно-слідчої справи Курбаса та матеріали, пов’язані з його реабілітацією. Документи цієї колекції зберігаються в архівах Києва і Харкова. Більшість документів оприлюднюється вперше.