Біографічні видання

 

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. 3-тє вид., доповн. / Упорядн.: М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс, А. Фелонюк. Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ. ‒ Львів: Літературна агенція "Піраміда", 2016. ‒ 924 с.

 

Третє, доповнене, видання "Постатей" історика і сходознавця Ярослава Дашкевича (1926‒2010) містить 114 історіографічних студій про 78 знакових постатей минулого України ‒ від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють як історичних осіб, так і визначних українських та зарубіжних інтелектуалів. Протягом 1949‒2011 pp. ці праці автора публікувалися в різних періодичних виданнях, матеріалах конференцій і монографіях українською та, почасти, російською мовами.

Видання доповнено 23 новими статтями, 17 з яких публікуються вперше за рукописами та машинописами, що зберігаються в Меморіальній бібліотеці-архіві Ярослава Дашкевича у Львові.

Для всіх, хто цікавиться минулим України