Біографічні видання

Дашкевич Ярослав. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-ге вид., виправл. й доповн. - Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. - 808 с.

Третє, доповнене, видання "Постатей" історика і сходознавця Ярослава Дашкевича (1926‒2010) містить 114 історіографічних студій про 78 знакових постатей минулого України ‒ від доби середньовіччя до наших днів. Дослідження охоплюють як історичних осіб, так і визначних українських та зарубіжних інтелектуалів. Протягом 1949‒2011 pp. ці праці автора публікувалися в різних періодичних виданнях, матеріалах конференцій і монографіях українською та, почасти, російською мовами.

Видання доповнено 23 новими статтями, 17 з яких публікуються вперше за рукописами та машинописами, що зберігаються в Меморіальній бібліотеці-архіві Ярослава Дашкевича у Львові.