Біографічні видання

Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Р. Мовчан. - Київ : Кліо, 2015. - 639с.

Книга являє собою документальний збірник автобіографій українських митців 1920-х років, підготовлений на основі архівних матеріалів ЦДАМЛМ України, Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, відділу рукописних фондів і текстології інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а також використання маловідомих публікацій у часописах, раритетних виданнях, документів із приватних архівів. Серед репрезентованих автобіографії українських митців 1920-х років, зокрема, Х. Алчевської, О. Вишні, М. Вороного, С. Гаєвського, Д. Донцова, О, Донченка, Олеся Досвітнього, М. Драй Хмари, Майка Йогансена, М. Зерова, М. Куліша, Тодося Осмачки, М. Рильського, В. Сосюри, Л. Старицької-Черняхівської, П. Тичини, Миколи Хвильового, О. Черняхівського та багатьох інших.