Дослідження у діаспорі

Українські дослідження по діаспорі

 

ШИФР: ВА589410

Книга розповідає про появу шахів на теренах України у сиву давнину, поширення гри серед українців на споконвічній землі наших предків і в українській діаспорі — США, Канаді, Австралії, інших країнах. У збірнику наведені короткі біографічні дані про відомих шахістів української діаспори (19 біографічних довідок), наводяться їхні шахові партії, статті провідних спортивних журналістів українського зарубіжжя. Ілюстровано фотографіями. Збірник розрахований на широке коло читачів і уболівальників шахів в Україні і поза її межами.

Енциклопедія української діяспори: У 7 т. / Голов. ред. рада: В. Маркусь (голов. ред.) та ін.; Наук. Т-во ім. Т. Шевченка, НАН України. — К. та ін.: Інтел, 1995.

Т. 4: Австралія — Азія — Африка. — 248, [2] с.: іл.

ШИФР: В340666/4

Енциклопедія є виданням з історії українського етносу поза межами України. Хронологічно першим з'явився 4-й том ЕУД, присвячений минулому і сучасному українських поселень в Австралії, частково йдеться про Азію та Африку. Вміщено біографічні статті з фотографіями про тих представників української діаспори, які проявили себе в різних галузях суспільної діяльності. Розрахована на широкий загал.

Журавлина книга: Тернопільська українська західна діаспора: Словник імен / Держ. архів Тернопільської обл. — Т.: Економічна думка, 2001. — (Корінь і крона; Вип. 19).

Ч. 2: К-Л / Тернопільський краєзнавчий музей; Тернопільська академія народного господарства; Авт.-уклад. Х. Мельничук та ін. — 271 с.

ШИФР: В342746/2

Словник є першою спробою подання систематизованої інформації про українців — уродженців Тернопільщини, які, опинившись за межами України, примножували її славу. В другій частині подано нові персоналії на літери “К-Л” та доповнення на “А-Ї”. В кінці кожної частини “Алфавітний покажчик населених пунктів” де народилися репрезентовані особи. Розрахований на науковців, педагогів, журналістів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Левченко О. С. Нобелівська інтелектуальна еліта й Украї-на. — Т.: Лілея, 2000. — 280 с.: іл.

ШИФР: ВА614490

У монографії висвітлюється життя і наукові творчі досягнення лауреатів Нобелівської премії, які народилися, навчалися, розпочинали свій творчий шлях в Україні або працювали чи певний час перебували на українській землі, виявляли повагу до українського народу (Ілля Мечников, Зельман Ваксман, Роальд Гофман, Саймон Кузнець, Георгій Шарпан, Шмуель Йосеф Агион). Йдеться також про претендентів з України, яких висували на здобуття премії. Подано бібліографію, фото. Для студентів, вчителів, істориків, журналістів, бібліотечних працівників.

Мистецтво української діаспори. — К.: Тріумф, 1998. — (Повернуті імена).

Вип. 1 / Редкол.: О. Федорук (гол. ред.), Д. Степовик, В. Вруб-левська, М. Коць. — 382 с.: іл.

ШИФР: В342535/1

У збірнику наукових досліджень і спогадів висвітлено життя і діяльність видатних митців української діаспори, вміщено узагальнюючі статті про проблеми і тенденції розвитку образотворчого мистецтва у США, Канаді і країнах Західної Європи. Більшість статей включає бібліографію. В кінці книги вміщено 20 біографічних довідок про закордонних авторів видання (с. 370–382).

Пагиря В. В. Закарпатці у діаспорі: Нариси про закарпатських емігрантів. — Ужгород: ВАТ "Патент", 1997. — 163 с.

ШИФР: ВА576573

Видання містить понад 100 нарисів про уродженців Закарпаття, які в роки та після Другої світової війни емігрували в США, Канаду, оселилися у сусідніх країнах — Чехії, Словаччині, Угорщині. Окремим розділом подані нариси про вихідців з Галичини та Східної України, які в міжвоєнний "чехословацький" період пов'язали свою культурну діяльність із Закарпаттям та залишили помітний слід у літературі краю. Книга написана на основі публікацій у різних виданнях та автобіографічних матеріалів.

Українські митці поза Батьківщиною: Біобібліогр. покажчик / Уклад. О. М. Дмитрієва, О. С. Рябцева; Харківська держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Х., 2001. — 30 с.

ШИФР: Р93293

У покажчику відображено матеріали про життя та творчість відомих ми-тців української діаспори XX ст. — майстрів книжкової графіки (Бутович М., Гні-здовський Я., Гуцалюк Л., Козак Е., Ливицький М., Холодний П. /молодший/). Вміщено біографічні відомості про митця, списки літератури про його життя і творчість, бібліографічні відомості про книги з Українсько-канадської бібліотеки, які він оформлював. Іменний покажчик с. 27–29. Для мистецтвознавців, працівників бібліотек, усіх, хто цікавиться історією українського мистецтва.

Сакада Л. «Український історик»: Генеза, тематика, постаті / Укр. історичне т-во; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Нац. ун-т «Острозька академія». — Нью-Йорк; К.: Видав. ім. О. Теліги, 2003. — 328 с. — (Серія «Історіографічні студії»; Ч. 1). — Бібліогр. в кінці розділів.

ШИФР: ВА643287

Монографію присвячено літопису “Український історик” — офіційного друкованого органу Українського історичного товариства, яке діє на Заході від 1965 року. Висвітлено історію журналу, його доробок. У розділі “Матеріали до біоісторіографічних досліджень істориків України” (с. 225–299) подано біографічні матеріали про М. Грушевського, В. Антоновича, І. Крип’якевича, О. Оглоблина, Н. Полонську-Василенко, М. Брайчевського, Л. Винара. У параграфі “Про інших дослідників минулого України” (с.268–299) вміщено близько 50 коротких біографічних довідок українських істориків, які співпрацювали з виданням або про яких вміщено статті на його сторінках. Хронологічні рамки XIX–XX століття.