Укладачі і розробники проекту

ЯЦЕНКО Олег Миколайович

завідуючий відділом формування біобібліографічних інформаційних ресурсів

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38 (044) 288-13-84, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 16.08.1962, м. Київ, Україна
ОСВІТА: Київський державний інститут культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), 1984
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат історичних наук, 2000
  Старший науковий співробітник, 2008
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1990–1992 — Центральна наукова сільськогосподарсь­ка бібліотека УААН: зав. відділом. З 1992 — у Націо­нальній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень. З 2014 — завідувач відділу формування біобібліографічного інформаційного ресурсу.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Німецька
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, бібліографія, біобібліографія, бази даних, сучасні бібліотечні технології
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Окремі видання :
  1. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. (у співавт.)
  2. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; ред. кол. : В. І. Попик (голова) та ін. – Київ : [б. в.], 2015. – 470 с. – (Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 3) (у співавт.)
  3.Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. – Київ : [б. в.], 2008. – 158 с. – (Серія «Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити» ; вип.1) (заступник відповідального редактора і відповідальний секретар, член авторського колективу).
  4. Світлана Миколаївна Ляшко : біобібліографія : до 60-річчя з дня народж. / Запоріз. упр. культури і туризму облас. держадмін., Запоріз. облас. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Запоріз. облас. краєзнав. музей. – Запоріжжя, 2007. – 53 с. (упорядник).
  5.  Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліогр. (2001-2003 рр.) / авт.-уклад.: Н.І. Мельник-Любовець, О.М Яценко ; голова редкол. О.С. Онищенко. – Київ : [б. в.], 2006. – 204 с. – (Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 2). (у співавт.)
  6. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина XIX - XX ст.) / авт.-уклад.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. – К. : [б. в.], 2004. – 367 с. – ( Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 1). у співавт.)
  7. Віталій Сергійович Чишко [Текст] : біобібліогр. до 50-річчя / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. ; упоряд.: М. І. Гончаренко, О. М. Яценко ; відп.ред. В. О. Горбик ; авт. вступ. ст. В. М. Даниленко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 68 с.: портр.
  Статті:
  1. Некролог як складова частина біобібліографічного ресурсу "Український національний біографічний архів" [Електронний ресурс] / О. М. Яценко // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 300–308.
  2. Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек / О. М. Яценко // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 225–237.
  3. Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України / О. Збанацька, О. Кириленко, О. Яценко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 11. – C. 32-39.
  4. Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей / О. М. Яценко // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – C. 364-369.
  5. Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 14. – С. 233–249.
  6. Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках «Українського національного біографічного архіву»: принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 250–268.
  7.Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені — унікальна культурна спадщина української еміграції в Німеччині // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2015. – Т. 20. – С. 33¬ 37 (у співавт.) 
  8. До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного Університету в Мюнхені // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 94–98 (у співавт.)
  9. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 24–29.
  10. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)» / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 272–283 (у співавт.)
  11. Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних «Персоналії» / О. М. Яценко // Українська біографістика. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 402–416.
  12. Персональні бібліографічні покажчики — важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С.461–475.
  13. Біобібліографія в минулому і її сучасний стан // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 478–492.
  14. Данило Гусар-Струк — послідовник енциклопедичної справи Володимира Кубійовича // Дні науки філософського факультету – 2010 : міжнар. наук. конф. (21–22 квітня 2010 р.). – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Ч. 2. – С. 112–114.
  15. Іконографічна складова електронного «Українського національного біографічного архіву»: пропозиції щодо технології опрацювання зображень // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 292–298.
  16. Сучасні тенденції розвитку біобібліографії // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 306–311.
  17. Створення електронної колекції іконографії з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 514–518.
  18. Інформаційні технології в діяль¬ності Інституту біографічних до-сліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з формування електронних біобібліографічних ресурсів // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 437–448.
  19. Особові справи архіву Ук¬раїнсь¬ко¬го Вільного Універ¬ситету (Мюн-хен) як джерело для наповнення біографічною інформацією «Українського біографічного архіву» // Наук. праці НБУВ. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С.744-779.
  20. Архів Українського Вільного Університету (Мюнхен): описи фондів / О. Кириленко, О. Яценко [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Державної архівної служби України.
  21. Повоєнна преса української еміграції в фондах Українського Вільного Університету (Мюнхен, Німеччина): структурно-топологічний аналіз // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – С. 44–56.
  22. Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інститу¬ту біографічних досліджень: варіанти та відмінності // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 36–46.
  23. Данило Гусар Струк — вче¬ний-енциклопедист україн¬ської діаспори : матеріали до біобібліографії // Українська біографістика. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 336–347.
  24. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, архівне опрацювання особових фондів // Архіви України. – 2004. – № 4–6. — С. 93–122 (у співавт.)
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член: редколегії збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень «Українська біографістика», редакційно-видавничої ради НБУ ім. В. І. Вернадського, Українського біографічного товариства.