Укладачі і розробники проекту

ЛЮБОВЕЦЬ Надія Іванівна

заввідділом теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України

імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: (044) 288-13-84
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 11.07.1963, с. Раславка Кременецького р-ну, Тернопільської обл., Україна
ОСВІТА: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, 1988; аспірантура Київського лінгвістичного інституту (заочна форма), 1996
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат історичних наук, 1996
НАУКОВЕ ЗВАННЯ: Старший науковий співробітник, 2008
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1988–1997 – асистент кафедри українознавства Мелітопольського державного педагогічного інституту (нині – Мелітопольський державний педагогічний університет); вересень 1997 – жовтень 1997 – архівіст Архівного управління Кабінету Міністрів України; з жовтня 1997 — старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. З 2002 – учений секретар Інституту. З 2014 р. – заввідділом теорії та методики біобібліографії Інституту.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, біобібліографія, мемуаристика, історія національних меншини України
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ: Окремі видання :
  1. Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c. (у співавт.)
  2. Українські персональні біобібліографічні покажчики (1856–2013 рр.) / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; ред. кол.: В. І. Попик (голова) та ін. – К. : НБУВ, 2015. – 470 с. (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 3). (у співавтор.)
  3. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліогр. (2001-2003 рр.) / авт.-уклад.: Н.І. Мельник-Любовець, О.М Яценко ; голова редкол. О.С. Онищенко. - К. : НБУВ, 2006. – 204 с. – (Серія "Джерела української біографістики" ; вип. 2). (у співавт.)
  4. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина XIX - XX ст.) / авт.-уклад.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М Яценко ; голова редкол. О. С. Онищенко. – К. : [б.в.], 2004. – 367 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 1). у співавт.)
  5. Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. - К. : [б.в.], 2008. – 158 с. – (Серія "Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити" ; вип.1) (у співавтор.). 
  Статті:
  1. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 13 - С.28-50.
  2. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 359-376.
  3. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)" / О. М. Яценко, Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 272-283. (у співавт.).
  4. Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика" / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 417-430.
  5. Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 501-516.
  6. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 65-89.
  7. Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 51-97.
  8. Спогади на сторінках часопису «Киевская старина» в контексті еволюції української мемуаристики [Текст] // Наукові праці НБУВ. - К., 2011. – Вип.31. – С.501-516.
  9. Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 493-507.
  10. Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 66-104.
  11. Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2010. - Вип. 6. - С. 55-80.
  12. Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень / Н. Любовець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 277-291.
  13. Василь Якович Ломиковський – збирач українських старожитностей (історіографічний огляд) / Н.І. Любовець // Праці Центру пам’яткознавства. - К., 2009. – Вип.16. – C. 131-138.
  14. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 153-175.
  15. Щоденники і записники І. Є. Забєліна як джерело його наукової біографії / С.М. Ляшко, Н.І. Любовець // Проблеми археології Подніпров’я : наук. міжвузівський збірник з проблем археології, давньої історії та етнографії. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. – С. 118–124. (у співавт.). 
  16. Котляревський Олександр Олександрович / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 242-243.
  17. Артемонович А.Ф. / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 473-475.
  18. Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 267-282.
  19. Василь Якович Ломиковський : матеріали до біобібліографії / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. - К., 2007. - Вип.19. - C.540-548.
  20. Джерела української біографістики як підґрунтя вивчення діяльності пам’яткознавців України / Н.І. Любовець // Матеріали Перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених 60-річчю від дня народження українського історика та пам’яткознавця С.З. Заремби, м. Київ, 23 січня 2007 р. – Київ, 2007. - С.79-85.
  21. Біобібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях к. ХІХ - поч. ХХІ ст. як частина електронного ресурсу Українського біографічного архіву / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. - Вип. 16. - К., 2006. - С. 531-541.
  22. З досвіду підготовки та видання біографічних праць в регіонах Україні (ХІХ – поч. ХХІ ст.) / Н.І. Любовець // Гілея : наук. вісник. (Філософія, історія, політологія). – Київ, 2005. – №3. - С. 214-225.
  23. Видання з біографічної некрополістики - джерело для написання біографічних статей про діячів історії науки та культури України (90- рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. / Н.І. Любовець // Наукові праці НБУВ. – К., 2005. - Вип. 14. - С. 779-792.
  24. Історико-біографічні дослідження як джерело вивчення історії релігії в Україні та життя її провідних діячів / Н.І. Любовець // Історія релігії в Україні: наук. щорічник. - Львів, 2005. - Кн. 2 - С. 160-167.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член редколегії збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень „Українська біографістика”. Член Українського біографічного товариства.