Біографічний рейтинг - 2018
З нагоди 100-річчя біографічної комісії УАН
та 25-річчя заснування Інституту біографічних досліджень проводиться «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України

Життєписи

Колективний портрет

Джерела біографії

Довідкові біографічні видання

Персональний покажчик

Збірники біо-бібліографічних матеріалів

Tеорія та методика біографістики

Повний список

Топ 10

Лауреати

Бібліографічний опис
(Життєписи: видання, присвячені окремій персоналії)
Місто видання

Абліцов В. Олесь Гончар. Ілюзія і дійсність / Віталій Абліцов , вступ. сл. Станіслав Довгий. – Київ : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2018. – 273 с. : іл.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3001 3001 3001 3001

Агеєва, Віра. Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис (не)радянського поета [Текст] / Віра Агеєва. -- Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. - 494, [1] с.

Анотація

Додатково

Львів 3002 3002 3002 3002

Академік М. В. Птуха (1884–1961). Життєпис: вершини та обриви: монографія /М.І. Шпиталь, Н.І. Коцур. – ПереяславХмельницький, 2018. – 435 с

Анотація

Посилання

Переяслав-Хмельницький 3003 3003 3003 3003

Бардила Т. І. Професор Юрій Величко і прогрес теоретичної радіотехніки Пропам’ятне видання / Т. І. Бардила, А. Ю. Воробкевич, Й. А. Захарія. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 256 с.

Анотація

Додатково

Львів 3004 3004 3004 3004

Батій, Я. Андрей Шептицький [Текст] / Яна Батій. - Харків : Фоліо, 2018. - 119, [5] с.

Анотація

Додатково

Посилання

Харків 3005 3005 3005 3005

Богдан Мандзій - педагог і вчений за покликанням [Текст] : до 85-річчя від дня народження. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 208 с.

Анотація

Додатково

Львів 3006 3006 3006 3006

Вергунов В. А. Українські аграрні студії князя В.О. Кудашева : монографія / В. А. Вергунов , Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки. – Київ, 2018. – 268 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» , кн. 107).

Анотація

Київ 3007 3007 3007 3007

Вертіль, О. Олександр Шапаренко: на гребені хвиль [Текст] / Олександр Вертіль. - 2-ге вид., допов. - Суми : Мрія-1, 2018. - 190, [47] с.

Анотація

Додатково

Суми 3008 3008 3008 3008

Віленський, Юрій. Віктор Некрасов. Портрет життя [Текст] / Юрій Віленський. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 321, [2] с. - (Постаті культури).

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3063 3063 3063 3063

Гальчинський А.С. Кучма-Президент. Десять років системних перетворень / Анатолій Гальчинський. – Київ : Либідь, 2018. – 415, [1] c.

Анотація

Додатково

Київ 3009 3009 3009 3009

Головко В. "Владу створюють...". Політична біографія Леоніда Кучми / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. - Kиїв: Інститут історії України, 2018. - 242 с.

Анотація

Посилання

Kиїв 3010 3010 3010 3010

Горак, Роман. Журавлі відлетілі... [Текст] : есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак, 2018. Львів: Апріорі- 395, [3] с.

Анотація

Додатково

Львів 3011 3011 3011 3011

Джміль, Василь Карпович. Вічний Ераст [Текст] : худож.-док. нариси про Ераста Костянтиновича Бродського та його родину / Василь Джміль. - Кривий Ріг, 2018. - 110 с.

Анотація

Додатково

Кривий Ріг 3012 3012 3012 3012

Духопельников, В. Ярослав Мудрий [Текст] / Володимир Духопельников , [пер. з рос. О. Ю. Коноз]. - Харків : Фоліо, 2018. - 119,

Анотація

Додатково

Посилання

Харків 3013 3013 3013 3013

Життєвий і професійний шлях талановитого історика-аграрника, яскравого представника української науково-педагогічної інтелігенції професора Івана Васильовича Рибака (1951–2017) [Текст] / О. М. Завальнюк , Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2018. - 91 с.

Анотація

Кам'янець-Подільський 3014 3014 3014 3014

Жолдак, Богдан. Під зіркою Лукаша [Текст] / Богдан Жолдак. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 318, [1] с. : іл. - (Постаті культури)

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3060 3060 3060 3060

Залізняк, Володимир. З ангелом-охоронцем і фото по життю [Текст] / Володимир Залізняк ; [упоряд. О. Михед ; літ. ред.: Д. Каратєєв]. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 152 с. : фот. - Бібліогр.: с. 152.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3062 3062 3062 3062

Згурська, М. Данило Галицький [Текст] / Марія Згурська, Юлія Бєлочкіна , [пер. з рос. Т. В. Рассадкіної]. - Харків : Фоліо, 2018. - 119.

Анотація

Додатково

Харків 3015 3015 3015 3015

Іван Демидович Золотоверхий : біографічний нарис / М-во освіти і науки України , Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 36 с., портрети, іл. – Серія: “Ректори НПУ імені М. П. Драгоманова”.

Анотація

Посилання

Київ 3016 3016 3016 3016

Казимір В. А. «Правда і добра воля переможуть». Життя та діяльність Василя Дубровського в Україні (1897-1943) : монографія / Віра Казимір , Нац. у-т «Черніг. Колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. – Харків , Чернігів : Видавець Олександр Савчук, 2018. – 311 с. : фото.

Анотація

Додатково

Харків , Чернігів 3017 3017 3017 3017

Карпінчук Г. Михайло Новицький – шевченкознавець : до 125-річчя від дня народж. / Г. Карпінчук , НАН України, Ін-т літ. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 2018. – 239 с. : портр.

Анотація

Посилання

Київ 3018 3018 3018 3018

Коваленко, О. Відданість науковій істині [Текст] : [творч. шлях вченого-мікробіолога В. Г. Дроботька] / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) , НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. - 230, [13] с.

Анотація

Додатково

Київ 3019 3019 3019 3019

Коляда, І. Казимир Малевич [Текст] / Ігор Коляда. - Харків : Фоліо, 2018. - 119, [6] с.

Анотація

Додатково

Харків 3020 3020 3020 3020

Корнелюк Д. Росіяни-москалі на чужій землі : до 330-річчя гетьманування Івана Мазепи історико-краєзнавчі нариси / Дмитро Пилипович Корнелюк. – вид. 2-ге, випр. й допов. – Ковель : Підприємець Івановський В. М., 2018. – 107 с. : іл

Анотація

Додатково

Посилання

Ковель 3021 3021 3021 3021

Кочергін, І. Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі [Текст] / Ігор Кочергін. - Дніпро: Герда, 2018. - 111 с.

Анотація

Додатково

Дніпро 3022 3022 3022 3022

Кушніренко, Іван Кирилович. Реформи Нестора Махна [Текст] : іст. дослідж. / Іван Кушніренко. Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 258, [1] с.

Анотація

Додатково

Запоріжжя 3023 3023 3023 3023

Линдіна Є. Ю. Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : монографія / Є. Ю. Линдіна. — К. : ФОП Маслаков, 2018. 290 с.

Анотація

Посилання

Київ 3024 3024 3024 3024

Марія Максимівна Підтиченко : біографічний нарис / М-во освіти і науки України , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 71 с., портрети, іл. – (Серія: “Ректори НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Анотація

Посилання

Київ 3025 3025 3025 3025

Марко В. Заповітна зоря Івана Хланти [Текст] : нарис життя і творчості / Василь Марко , Обл. орг.-метод. центр культури, Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Ужгород : Патент, 2018. - 271 с.

Анотація

Додатково

Ужгород 3026 3026 3026 3026

Микола Іванович Шкіль : біографічний нарис / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова / укл. : Т. В. Колесник, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін, П. Ф. Самусенко, О. С. Падалка, Р. О. Нікіфоров, Т. О. Гулак, Н. І. Тарасова, Н. М. Кузьміна. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 105 с., портрети, іл. – Серія : “Ректори НПУ імені М. П. Драгоманова”.

Анотація

Посилання

Київ 3027 3027 3027 3027

Михайленко В. М. Підбитий журавель або Забутий талант : нарис життя і творчості укр. письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831–1874) / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 47 с.

Анотація

Чернігів 3028 3028 3028 3028

Михайло Грушевський: «Я сам прийшов до політики через історію…». — К. : Парлам. вид-во, 2018. — 496 с. — (Серія «Політичні портрети).

Анотація

Посилання

Київ 3029 3029 3029 3029

На шляху до Європи. Микола Лисенко і Рівненщина [Текст] : [збірник] / [ред.-упоряд.: Б. Й. Столярчук, С. В. Полевик]. - Вид. 2-ге, зі змін. і допов. - Рівне : Волинські обереги, 2018. - 211 с.

Анотація

Додатково

Рівне 3030 3030 3030 3030

Науковець-новатор, лікар, педагог - професор Варес Евальд Янович [Текст] / Зіменковський Б. С. [та ін.]. - Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 2018. - 105, [2] с.

Анотація

Львів 3031 3031 3031 3031

Нестеренко, П. А. І повернувся білим журавлем [Текст] : худ.-док. повість / П. А. Нестеренко. – Вид. 2-е, доп. – Суми : Мрія-1, 2018. – 158 с.

Анотація

Суми 3032 3032 3032 3032

Ольга Рапай-Маркіш [Текст] : життя і творчість / [ред.-упоряд. І. Берлянд]. - Київ : Дух і літера, 2018. - 150 с. : кольор. іл. - Текст укр., рос.

Анотація

Додатково

Київ 3065 3065 3065 3065

Очі сліпих [Текст] : збірка : в 3 кн. / [уклад., авт. біогр. нарису, наук. комент. - Юлія Патлань]. - Харків : Друкарня Мадрид : СОЦІНТЕЛ, 2018. Т. 1 : Біографічний нарис про Василя Єрошенка / Юлія Патлань. - 2018. - 94 с. - Текст укр., шрифтом Брайля

Анотація

Додатково

Харків 3033 3033 3033 3033

Павельчук, Іва. На перехресті модерну. Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму [Текст] : [навч. посіб. для студентів мистец. та мистецтвознав. спец. ВНЗ] / Іва Павельчук , [пер. англ. тексту І. В. Гарнік]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. - 98, [20] с.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3034 3034 3034 3034

Павло Скоропадський: «Крім негідників, усі підуть за мною». — К. : Парлам. вид-во, 2018. — 368 с. — (Серія «Політичні портрети).

Анотація

Київ 5014 5014 5014 5014

Панасенко, Тетяна Михайлівна. Олександр Довженко [Текст] / Тетяна Панасенко. - Харків : Фоліо, 2018. - 119 с.

Анотація

Додатково

Харків 3035 3035 3035 3035

Панченко, В. Повість про Миколу Зерова [Текст] / В. Панченко. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 624 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3061 3061 3061 3061

Паска, Ганна М. Лев Бачинський: творець української соборності [Текст] / Ганна Паска , [за наук. ред. А. Королька], 2018. - 122 с.

Анотація

Додатково

Івано-Франківськ 3036 3036 3036 3036

Писаренко, Ю. Катеринославський земський лікар Василій Тимофійович Скрильников (1837-1898) [Текст] : [нарис життя і творчості] / Ю. Г. Писаренко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 189, [2] с.

Анотація

Дніпро 3037 3037 3037 3037

Полянський О. Валентин Мороз [Текст] / О. Полянський. - Львів, 2018. - 246 с.

Анотація

Додатково

Львів 3038 3038 3038 3038

Посвятенко, Едуард. Бакуль та діамантова епоха [Текст] : (до 110-річчя з Дня народж.) : [монографія] / Едуард Посвятенко. - Київ , Житомир : Рута, 2018. - 159 с.

Анотація

Київ , Житомир 3039 3039 3039 3039

Професор Марко Варшавчик (до 100-річчя від дня народження): монографія / І.Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), Л.І. Буряк, Я.С. Калакура та ін. – Корсунь-Шевченківський: ФОП І.В. Майдаченко, 2018. – 302 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Корсунь-Шевченків-ський 3040 3040 3040 3040

Романюк Т. Ярослав Пастернак. Життєпис вченого (Серія монографічна, число 4), Львів: Манускрипт–Львів, 2018. - 424 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Львів 3041 3041 3041 3041

Савицький, Ігор Васильович. Давид Бурлюк. Українські корені засновника світового авангарду. Поезія, малярство, театр, спорт [Текст] / Ігор СавицькийІ, Олександр Нога, Ін-т народознавства Нац. акад. наук України, Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 167 с.: - 166, [1] с.

Анотація

Додатково

Посилання

Львів 3043 3043 3043 3043

Сидоренко Т. Ольга, дружина Пікассо : повість / Тетяна Сидоренко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 156 с. : іл. – (Життєписи).

Анотація

Київ 3044 3044 3044 3044

Соколюк Л. Д. Михайло Жук : мистець-літератор: [монографія] / Людмила Соколюк. – Харків : Савчук О. О., 2018. – 252, [2] с. : іл. – Текст укр., англ.

Анотація

Посилання

Харків 3045 3045 3045 3045

Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість [Текст] / Д. Стус. - 4-е вид. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 384 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3064 3064 3064 3064

Тагліна, Ю. Михайло Грушевський [Текст] / Юлія Тагліна. - Харків : Фоліо, 2018 . - 120, [5] с.

Анотація

Додатково

Харків 3046 3046 3046 3046

Тома, Л. Володимир Вернадський [Текст] / Леонід Тома. - Харків : Фоліо, 2018. - 117, [6] с.

Анотація

Додатково

Посилання

Харків 3047 3047 3047 3047

Урсу, Н. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди [Текст] : монографія / Наталія Урсу, Уляна Бугерчук. - Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. - 151 с.

Анотація

Кам'янець-Подільський 3048 3048 3048 3048

Чичкалюк, Т. Томас Кобле / Т. Чичкалюк. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2018. – 40 с. – (Серія «Легендарні імена»).

Анотація

Додатково

Посилання

Миколаїв 3049 3049 3049 3049

Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець , Інститут Івана Франка НАН України, Лекторій СУА з жіночих студій УКУ, ВГО «Союз Українок». – Львів, 2018. – 752 с.

Анотація

Додатково

Рецензія

Львів 3050 3050 3050 3050

Шульга В. П. Творча спадщина професора М. А. Кравченка у системі селекційно- племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР (30-ті - перша половина 80-х років XX ст.) / наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН А. Вергунова. - Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. - 468 с.

Анотація

Суми 3051 3051 3051 3051

Шуляр, В. Кольорова палітра світу Людмили Старовойт : есеї ювілярці / В. Шуляр, Д. Кремінь, Т. Кремінь. – Миколаїв : ОІППО, 2018. – 36 с.

Анотація

Посилання

Миколаїв 3052 3052 3052 3052

Шуляр, В. Кремінь допомагає «світ по-новому відкривати» : есеї про Дмитра Креміня з продовженням / В. Шуляр. – Миколаїв : ОІППО, 2018. – 40 с.

Анотація

Посилання

Миколаїв 3053 3053 3053 3053

Шуляр, В. Самодостатня особистість – Фесенко Валентина Федорівна : нарис-монолог із посвятою УЧИТЕЛЮ / В. Шуляр. – Миколаїв : ОІППО, 2018. – 20 с.

Анотація

Посилання

Миколаїв 3054 3054 3054 3054

Щербицький Володимир Васильович, 1918–1990. Життя, присвячене Україні [Текст] / [П. Толочко та ін. , наук. керівник проекту: Б. Патон]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2018. - 915 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3055 3055 3055 3055

Ю. С. Гребенников - понад півстоліття в археології [Текст] / [авт.-упоряд.: І. О. Снитко, В. Б. Гребенников]. - Миколаїв : Яслав, 2018. - 39 с.

Анотація

Додатково

Миколаїв 3056 3056 3056 3056

Ясь О. В. Багатоликий Микола Костомаров: До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова / Заг. ред. і вступ. слово В. Смолія. ? Київ: Либідь, 2018. ? 304 с.

Анотація

Додатково

Посилання

Київ 3057 3057 3057 3057

Яцентій Б.Р. Професор О.Т. Калачиков - учений, педагог та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні / Б.Р. Яцентій, НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки , наук. ред. В.А. Вергунов. - Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.- 164 с.

Анотація

Кам’янець-Подільський 3058 3058 3058 3058

Яців, Роман. Зоя Лісовська. Джерела пристрасті [Текст] = Zoya Lisowsky. The passionate eye : малярство, графіка : [альбом] / Роман Яців , [фот., пер. фр. мовою Л. Нижанківська , пер. англ. мовою М. С. Лукіянович]. - Львів : Апріорі, 2018. - 214, [1] с. : фот., кольор. іл.

Анотація

Додатково

Посилання

Львів 3059 3059 3059 3059